Nyheder fra Rønde

10 °
Klar himmel
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Rønde og omegn

Job tilbydes:
Aftenvagt til Plejehjemmet Lillerupparken
Vi mangler en sygeplejerske/social- og sundhedsassistent til aftenvagt.Vi har lige nu en ledig stilling til ansættelse hurtigst muligt.Som aftenvagt på Lillerupparken har du ansvar for pleje og omsorg for en gruppe beboere og du kan samtidig have ansvar for de sygeplejefaglige opgaver i hele huset.Du bliver del af en personalegruppe, hvor samarbejde er et nøgleord. Vores personalegrupper består fast af andre assistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker. Derudover er der også tilknyttet ernæringsassistenter.Lillerupparken rummer et stort uddannelsesmiljø, hvor der året igennem er elever og sygeplejerskestuderende. Der er ansat en vejleder til eleverne og en kliniskvejleder til de studerende, men vi fungerer alle som daglige vejleder og er der, hvor eleverne ofte søger deres vidensdeling samt sparring.Vi kan tilbyde en god introduktion.Se her en video om plejeboligerne i Syddjurs Kommune: http://video.syddjurs.dk/c1353/v40503Hvis du synes, det er noget, du kan se dig selv i, så skriv lidt om dig selv og dine ønsker, så hører du fra os.Der indhentes straffeattest ved tilbud om ansættelse.Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.Hvis du gerne vil have mere info, er du velkommen til at kontakte Plejehjemsleder Birgitte Rossing på 51 29 19 56 eller Teamleder Torben Nielsen på 21 54 98 50.Ansøgningsfrist den 25. juni 2023Der bliver afviklet samtaler i uge 26.Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.  Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
Syddjurs Kommune
Indrykket 31. maj på JobNet
Job tilbydes:
Sæson medarbejder til grøn udvendig vedligeholdelse ved institutioner
Vej- og Ejendomsservice, Vej og Park søger 1 sæsonansat medarbejder inden for grøn udvendig vedligeholdelse ved institutioner, til opstart hurtigst muligt, og senest 1. juli 2023 og med hjemsendelse fra 1.december 2023.Ansættelsen er 37 timer ugentlig.Om Vej- og Ejendomsservice:Vej- og Ejendomsservice er en selvstændig enhed under Syddjurs Kommune. Vi udfører mange forskellige opgaver, primært inden for drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder, renhold, udvendig institutionsservice, natur, rottebekæmpelse og meget andet. Vi har eget værksted.Vi stiller store krav til os selv for at opretholde et højt serviceniveau både overfor vores medarbejdere samt borgere og samarbejdspartnere. Vi ser dialog som vejen frem for at skabe et godt samarbejde mellem medarbejder og afdelingen. Det er vigtigt for os at vores medarbejdere har det godt og at deres arbejdsliv og privatliv hænger sammen, på den måde får vi glade medarbejdere der tager smil og glæde med ud på opgaven.Om jobbetInstitutionerne er dine primære kunder hvor vi lægger vægt på kompetent, effektiv og professionel grøn pleje. Du vil indgå i et team, der står for den udendørs vedligeholdelse ved institutioner, hvor du arbejder tæt på mennesker og tager ansvar for opgaverne.  Du vil derudover i perioder indgå i arbejdsopgaver i vores områdeteam.Opgaver:Pleje og vedligehold af Kommunens grønne områder.Bekæmpelse af uønsket vegetationBeskæring af træer og buskeEtablering af nye grønne og grå anlæg,Plantning af træer, buske, hække, blomster mv.Reparation og vedligehold af belægningerReparation og vedligehold af udstyrFejning og renholdVi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor du: Har plads og mulighed for at tage en masse selvstændige initiativerOmgås flere forskellige personalegrupper som alle er hjælpsomme og positiveFår en alsidig arbejdsdag, hvor ingen opgaver er for små.Kompetencer:Du har erfaring med fagområdet fra privat eller kommunalt regiDu kan være specielarbejder med erfaring fra lign. job, gartner, eller have en anden relevant baggrundDu har erfaring med betjening af forskelligt materiel til pasning af grønne områderDet er en forudsætning for ansættelsen, at der kan indhentes en ren børneattest.Du har almindeligt kørekørt (kategori B), er et krav, det er ønskværdigt hvis du har trailerkort. Ansøgere uden kørekort til kategori B vil ikke blive behandletDig som person:Vi har brug for en person, der er udadvendt, god til at samarbejde på alle niveauer og har et naturligt overblik, så du kan håndtere mange forskellige arbejdsopgaver samtidigt – også i pressede situationer. Du skal kunne arbejde selvstændigt og træffe beslutninger. Professionel adfærd over for institutionernes brugere er naturligt for dig. Derudover forventer vi at du:er mødestabil og ansvarsbevidst og kan strukturere din arbejdsdager udadvendt, omgængelig og med et godt humørhar en høj arbejdsmoraler i stand til at skabe en god kontakt til institutionernes personale og øvrige brugereer servicemindet og fleksibel i en omskiftelig hverdagkan arbejde både selvstændigt og i teams, er effektiv, fleksibel og dygtigDu taler, skriver og forstår danskDu vil få stor grad af frihed til selv at organisere din dag, og dermed følger selvfølgelig også ansvaret for at arbejdet bliver udført som aftalt.  Ansøgning:Hvis ovenstående har vakt din interesse, så send en motiveret ansøgning der fortæller hvorfor du netop gerne vil arbejde for os.Tiltrædelse hurtigst muligt dog senest 1. juli 2023Løn og ansættelsesforhold:Ansættelsen er 37 timer ugentlig.Mulighed for fleksibel arbejdstid i henhold til flekstidsaftaleLøn og ansættelse i sker i henhold til gældende overenskomstAnsøgningsfristen er søndag den 16. juni 2023.Ansættelsessamtaler afholdes løbende, så vent ikke med at søge.Yderligere oplysninger:Har du evt. uddybende spørgsmål til ovennævnte stilling / profil, kan der rettes henvendelse til funktionsleder Bent Andersen på 60 12 39 55Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
Syddjurs Kommune
Indrykket 5. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk