Nyheder fra Rønde

5 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Rønde og omegn

Job tilbydes:
Sygeplejerske til Plejecenter Lillerupparken i Rønde
Til Plejecenter ”Lillerupparken” i Rønde søger vi pr. 1. april 2022 eller efter aftale en sygeplejerske.Stillingen er på 32-37 timer/uge.Lidt om Lillerupparken:I Plejeboligerne Lillerupparken, beliggende i Rønde, er der 83 boliger. Vi arbejder med den rehabiliterende tankegang, der tager afsæt i beboerens ønsker og behov.Du vil i samarbejde med dine 2 sygeplejerske kolleger sikre kvaliteten på Lillerupparken.Vi har dygtige sosu-hjælpere og sosu-assistenter og et tæt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter og praktiserende læger. Vi lægger vægt på at du:                      Brænder for det geriatriske område.Vægter faglighed og kvalitetsudvikling højt.Kan bevare det overordnede overblik og se muligheder frem for begrænsninger.Kan stå i spidsen for det tværfaglige samarbejde.Har respekt for beboernes selvbestemmelsesret.Er fagligt dygtig og rutineret i dokumentation.Har et godt humør, er robust, initiativrig, engageret, kreativ og kan arbejde selvstændigt.Værdsætter at se gnisten i beboernes øjne og kan motivere beboerne til at deltage i gøremål.Har evnen og viljen til at arbejde med at fastholde et højt funktionsniveau for beboerne.Formår at formidle din faglighed på en god måde, så den bliver omsat til viden og læring.Bidrager og medvirker aktivt til et godt arbejdsmiljø. Vi tilbyder dig:Et udfordrende/udviklende arbejde. En god introduktion og oplæring.Mulighed for indflydelse på udviklingen af Lillerupparken.Personlig og faglig udvikling og mulighed for faglige fokusområder.Stor frihed i planlægningen af dine alsidige arbejdsopgaver.Fast sparring hver 4 uge med sygeplejersker fra andre plejecentreDer indhentes straffeattest ved tilbud om ansættelse.Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.Vil du hører mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte plejecenterleder Kirsten Nielsen på. 21 46 61 56. eller teamleder Ida Hanquist på 24 91 83 32Ansøgningsfrist: Den 21. februar 2021.Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. februar 2022.”Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.”. Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”.Vedhæft derefter din ansøgning og CV. (De vedhæftede filer skal gerne være i pdf- eller word-format).Syddjurs Kommune har omkring 43.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske kommuner. Tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i kommunens vision ”Vi gør det – sammen” og i kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever i hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere.Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på www.syddjurs.dk/job.
Syddjurs Kommune
Indrykket 27. januar på JobNet
Job tilbydes:
Koordinator til Folkekirkens Familiestøtte i Syddjurs Provsti
En stilling som koordinator i Folkekirkens Familiestøtte er ledig til besættelses den 1. maj 2022 – eller snarest muligt.  Stillingen er, som udgangspunkt, på 37 timer om ugen.  Om Folkekirkens Familiestøtte  Formålet med Folkekirkens Familiestøtte er at støtte forældre, der vil sætte fokus på børnenes trivsel i hjemmet. Der er tale om forebyggende støtte. En god og tryg opvækst er afgørende for, at barnet får gode forudsætninger for et godt liv.  Målgruppen er børnefamilier, hvor forældrene ønsker støtte til at øge trivslen i hjemmet. Støtten er målrettet specifikke udfordringer i den enkelte familie og ophører, når det kan konstateres, at behovet er opfyldt. Målgruppen er familier, som ikke er omfattet af det kommunale hjælpesystem.  Tilbud til forældre. En af mulighederne for støtte går via Forældrevenner, som er godkendte frivillige. Koordinatoren aftaler med forældrene, hvad der specifikt tilbydes af støtte – ud fra de ønsker for støtte familien ønsker.   Folkekirkens Familiestøtte har indgået et samarbejde med Egmont Fonden over de næste 2 år, hvor der vil være et fokus på 0 – 6 års området.  Læs mere på www.folkekirkensfamiliestotte.dk  Koordinatorens primære arbejdsopgaver er:  Formidle Folkekirkens Familiestøttes støttetilbud til alle forældre i provstiet – bl.a. via relevante instanser i provstiet, herunder menighedsråd, præster, medarbejdere ved kirkerne, skoler, daginstitutioner, sundhedsplejen, foreninger mv. Formidling er en løbende og særdeles vigtig opgave.  Udvikle og fastholde relevante netværk, der såvel kan understøtte forældrenes kendskab til Folkekirkens Familiestøtte som bistå med at rekruttere frivillige til Folkekirkens Familiestøtte, som skal støtte familierne.  I dialog med forældrene at afklare støttebehovet for forældrene, der henvender sig og i øvrigt løbende have kontakt med de pågældende familier.  Rekruttere, give sparring til, fastholde og lede de frivillige.  Sikre sagligt gode match mellem familier og frivillige Forældrevenner.  At bidrage til udviklingen af støttetilbuddene i Folkekirkens Familiestøtte  Evaluerings- og dokumentations-opgaver  Der ikke er krav om bestemte uddannelsesmæssige kompetencer knyttet til stillingen, men vi søger en koordinator, som:  Har erfaring med at arbejde med frivillige, herunder rekruttering og ledelse.  Har kendskab til børnefamiliers vilkår og udfordringer.  Har kendskab til lokalområdet. Dette er ikke et krav, men er klart en fordel.  Har god organisationsforståelse.  Har analytiske evner og i stand til fagligt og sagligt at kunne begrunde sine beslutninger og handlinger.  Kan arbejder struktureret og er god til at dokumentere sin indsats.  Har stærke kommunikative færdigheder både skriftligt og mundtligt.  Er udadvendt og god til at dyrke netværk.  Har et positivt livssyn, høj tolerance og særdeles god situationsfornemmelse.  Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et fællesskab, herunder indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde om opgaveløsningen med ledelsen i Folkekirkens Familiestøtte.  Vil repræsenterer Folkekirken og dens værdier.  Vi tilbyder:  En udviklingsorienteret arbejdsplads med store ambitioner.  En høj grad af fleksibilitet og mulighed for at tilrettelægge sit eget arbejde.  At kunne bidrage og understøtte forældre i deres forældrerolle.  At indgå i udviklingen af fremtidens diakonale arbejde i Folkekirken.  Faglig sparring, vidensdeling, kursusaktiviteter mv.  En tidsubegrænset fuldtidsstilling   Organiseringen som koordinator:  Koordinatoren refererer til lederen af Folkekirkens Familiestøtte, Ole Elbæk.  Koordinatoren får forventeligt arbejdssted i Syddjurs provstikontor  Det forventes, at medarbejderen er indstillet på fleksible arbejdstider, og stillingen forudsætter geografisk fleksibilitet, hvorfor adgang til bil er nødvendig.  Ansættelse Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.  Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 262.132 kr. –347.325 kr.  (Beløbene er pr. 31.03.2012)  Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 275.239 kr. - 393.198 kr. (Beløbene er pr 31.03.2012)  Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.  Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.  Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem kirkekultur.nu og Thorsager-Bregnet- Feldballes sognes menighedsråd.  For nærmere information kontakt:  Leder af Folkekirkens Familiestøtte Ole Elbæk, tlf. 30 32 22 30  Ansøgning Ansøgningen inkl. relevante bilag sendes senest den 28. januar 2022 kl. 12.00 til Ole Elbæk via kontaktff@km.dk. Skriv ”Ansøgning Syddjurs” i emnefeltet.  Der vil forventeligt blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 10 Der indhentes straffe- og børneattest.  Tiltrædelse Den 1. maj 2022 eller snarest muligt
Aalborg Budolfi Provsti
Indrykket 10. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk