Nyheder fra Rønde

12 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Rønde og omegn

Job tilbydes:
Medarbejder til brolægning, vejdrift og mindre anlæg
Vi søger en dygtig, pålidelig og selvstændig medarbejder indenfor vejområdet, der har et bredt kendskab til brolægning, samt er omhyggelig i sit arbejde.Stillingen kan besættes af en faglært inden for området, eller en specialarbejder med relevant erfaring.Vi vægter høj faglighed. Vi varetager mange alsidige opgaver, og for os er det en dyd, at alle typer opgaver bliver udført med høj professionalisme, uanset deres art.Du vil blive ansat i et team der varetager brolægning og mindre anlægsopgaver og hvor dine hovedarbejdsopgaver vil være belægningsarbejder såsom fortovsbelægning, granitbelægninger, opretning af fortove, renovering af eksisterende belægning, sætning af kantsten, renovering og vedligeholdelse af torve, flisebelægning, renovering af eksisterende belægninger samt mindre anlægsarbejder.  Du skal derudover være indstillet på at deltage i alt forefaldende arbejde indenfor Vej og Ejendomsservice.Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. ugeI vinterperioden deltager du i vintertjenesten og du indgår i rådighedsvagt (glatførebekæmpelse og snerydning).Afdelingen:Vej og Ejendomsservice er en ny samlet drift og serviceenhed med opgaver indenfor vej, park, miljø, ejendomsservice og rengøring. Medarbejderne løser deres opgaver med høj grad af frihed under ansvar og med en høj gensidig tillid.Du vil blive ansat i funktionsområdet Drift og Anlæg der har følgende kerneopgaver: asfaltarbejder, belægningsarbejder, fortove, vejdrift, vejtilsyn vintertjeneste, derudover udfører vi mindre anlægsarbejder inden for de nævnte områder.Vi tilbyder dig:Et job hvor du er med til at løse en vigtig samfundsopgaveEn fuldtidsstilling med 37 timer om ugenEn god arbejdsplads med gode kollegerselvstændigt job i en dynamisk virksomhed, hvor der ofte er fart påErfaring og kompetencer:du har praktisk erfaring med brolægningsarbejde fra privat eller kommunalt regidu har erfaring med kørsel af forskellige mindre entreprenørmaskinerdu er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgavernedu er omhyggelig og kvalitetsbevidstdu har som minimum kørekort til bil (kategori B) og gerne trailerkørekort (kategori BE)Vi lægger vægt på, at du:kan arbejde både selvstændigt og i et team,har overblik og er servicemindeder omstillingsparat/fleksibeler ansvarsbevidst og pålidelighar humor og er positiv som persondu er ansvarsbevidst og pålideligdu er omhyggelig og kvalitetsbevidstLøn og ansættelsesforhold: Hurtigst muligtAnsættelsen sker i henhold til overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. indgået mellem 3F og Kommunernes Landsforening.Mere viden:Du kan få yderligere oplysninger hos funktionsleder Klaus Maarslet på 51 54 63 60.Ansøgningsfrist: 15. juni 2022Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbendeSyddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.Syddjurs Kommune har omkring 43.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske kommuner. Tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i kommunens vision ”Vi gør det – sammen” og i kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever i hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere.
Syddjurs Kommune
Indrykket 12. maj på JobNet
Job tilbydes:
Kvalitetsansvarlig sygeplejerske til Plejecenter Lillerupparken
- drømmer du om at arbejde med kvalitet, læring og udvikling - og samtidig have fri i weekenderne og på helligdag, så har vi drømmestillingen til dig.Vi søger pr. 1. juli 2022 eller efter aftale en sygeplejerske, som har lyst til udfordringen med ansvar for kvalitet, udvikling og læring sammen med 3 andre kvalitetsansvarlige sygeplejersker.Stillingen er på 30-37 timer pr. uge fordelt på hverdage.Lidt om os:Lillerupparken ligger midt i Rønde. Vi har 83 boliger, hvoraf halvdelen er nybygget. Boligerne er fordelt i 8 teams. Vi har eget køkkenpersonale, som tilbereder måltiderne til stor glæde og gavn for beboerne.Det er vigtigt for os, at beboerne genkender sig selv i hverdagslivet, og at både beboere og pårørende føler sig inddraget i hverdagslivet.Du vil få det faglige ansvar for ca. 20 beboere, hvor du skal sikre, den faglige kvalitet.Vi har dygtige sosu-hjælpere, sosu-assistenter og et tæt samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter og plejehjemslæger.Vi lægger vægt på at du:Har min. 3 års erfaring.Er uddannet klinisk vejleder - eller har lyst til udfordringen.Brænder for det geriatriske område. Også gerne med erfaring indenfor psykiatri.Vægter faglighed og kvalitetsudvikling højt.Kan bevare det overordnede overblik.Kan stå i spidsen for det tværfaglige samarbejde.har respekt for beboernes selvbestemmelsesret.Er fagligt dygtig og rutineret i dokumentation.Kan handle selvstændigt og tilpasse planlægning i forhold til de opgaver, du vil møde på dagen.Har et godt humør, er robust, initiativrig, engageret og kreativ.Værdsætter at se gnisten i beboernes øjne og kan motivere beboerne til at deltage i gøremål.Har evnen og viljen til at arbejde med at fastholde et højt funktionsniveau for beboerne.Arbejder med kerneopgaven ud fra en tværfaglig forståelse.Formår at formidle din faglighed så den bliver omsat til viden og læring.Bidrager og medvirker aktivt til et godt arbejdsmiljø.Vi tilbyder dig:Et udfordrende/udviklende arbejde. En god introduktion og oplæring.Mulighed for indflydelse på vores udvikling af Lillerupparken.Et hus hvor den enkelte medarbejder med sit bidrag er med til at gøre en forskel. Vi er optaget af udvikling og forbedring af praksis.Personlig og faglig udvikling og mulighed for at have et fagligt fokusområde.Stor frihed i planlægningen af dine alsidige arbejdsopgaver.Fast faglig sparring med andre sygeplejersker i Syddjurs kommune.Aflønning efter gældende overenskomst.Der indhentes straffeattest ved tilbud om ansættelse.Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte plejecenterleder Kirsten Nielsen på 24 85 64 02.Ansøgningsfrist: 26. maj 2022Der afholdes samtaler mandag den 30. maj 2022Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Du skal søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.(De vedhæftede filer skal gerne være i pdf- eller word-format).Syddjurs Kommune har omkring 43.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, om er et fællesskab mellem de 12 østjyske kommuner. Tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.  Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i kommunens vision ”Vi gør det – sammen” og i kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever i hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere.
Syddjurs Kommune
Indrykket 10. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk