Kirkegårdsleder søges til Thorsager Bregnet Feldballe Pastorat

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

GENOPSLAG 

Kirkegårdsleder søges til Thorsager Bregnet Feldballe Pastorat 

Tiltrædelse: 1. August 2024

 

I Thorsager Bregnet Feldballe Pastorat er der tre kirker med tilhørende kirkegårde.

Derudover er der tre sognegårde og tre præstegårde.

Der er alt i alt ansat ca. 24-25 medarbejdere i pastoratet: 
Kirkegårdsmedarbejdere (pt. 8 ansatte + kirkegårdsleder) kordegne, kirkesangere, organister, værter i sognegårdene, øvrige medarbejdere og præster.

Der er ved Thorsager Bregnet Feldballe Kirker et stort og velfungerende menighedsråd (20 medlemmer), som via en effektiv udvalgsstruktur arbejder visionært og udviklingsorienteret.

Læs meget mere om pastoratet og personaleforholdene i pastoratet på vores hjemmeside 
www.Thorsager-Bregnet-Feldballe.dk

Her finder du også vores Personalehåndbog.

Vores forventninger til en kommende kirkegårdsleder:

Din faglige profil

 • Du har en relevant faglig uddannelse som gartner, hortonom, jordbrugsteknolog e.l.
 • Du har sans for traditionel samt moderne kirkegårdsdrift og kirkegårdskultur
 • Du har lyst til at sætte dig ind i kirkens mange traditioner og handlinger
 • Du har respekt for de mennesker, der - af forskellige grunde - opsøger kirken og er lydhør over for deres ønsker og behov.
 • Du er i stand til at planlægge og aktivt deltage i kirkegårdsarbejdet hen over året 
 • Du har gode IT-kompetencer --- MS Office, Brandsoft m.v.
 • Du vil indgå i turnus som kirketjener ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Din personlige profil: 

 • Du er fleksibel og samarbejdsorienteret på tværs af alle faggrupper i pastoratet, 
 • Du er optaget af personaleledelse
 • Du kan sikre et godt samarbejde i personalegruppen, samt være med til at udvikle arbejdspladsens faglige og sociale miljø
 • Du vægter kundeservice højt, er empatisk af natur, møder andre mennesker med åbenhed og har en tydelig og anerkendende ledelsesstil
 • I dagligdagen udviser du handlekraft, fleksibilitet, positivitet, evne til at uddelegere og godt humør. 
 • Du vægter et konstruktivt samarbejde med alle faggrupper ved kirken, menighedsråd, kirkegårdsudvalg, øvrige udvalg, samt personale og frivillige højt. 

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende og udfordrende job med et alsidigt indhold.
 • En arbejdsplads, der giver mulighed for personlig udvikling.
 • En arbejdsplads med god stemning, godt samarbejde og højt humør.

Ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår reguleres af den reviderede organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener, graver, kirkegårdsleder eller stor administrationschef med tilhørende protokollat. 

Lønnen vil blive fastsat efter forhandling mellem menighedsrådet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte (FAKK).

Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsledere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. 

Kirkegårdsleder stillingen er p.t. normeret i lønramme 28 (løninterval i nutidskroner 399.384 – 428.553).

Der er kirketjeneste indlagt i stillingen med deraf følgende rådighedstillæg.
Se hele aftalen på https://www.folkekirkenspersonale.dk

Der er 3 måneders prøvetid.
Der vil blive indhentet referencer, samt børne–og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.
 

Ansøgere er velkomne til at kontakte nuværende kirkegårdsleder, Sofie Fredslund, på tlf. 5185 6062 i den daglige telefontid fra 10.00 – 12.00,


Ansøgningsfrist: Mandag den 17. juni 2024 kl. 12.00

Der afholdes samtaler: Torsdag den 27. juni 2024 fra kl. 13.00

De ansøgere, der bliver inviteret til samtale, skal være parate til et besøg/en rundvisning i Pastoratet d. 24/6. 
Besøgene vil blive afviklet med de enkelte ansøgere i løbet af dagen, og vil have en varighed af ca. 1, 5 time.


Yderligere oplysninger om stillingen:

Kontaktperson  Mogens Michelsen         4013 2644

Kasserer            Kurth Thomsen               5125 5585
 

Ansøgning stiles til Kontaktperson Mogens Michelsen via https://syddjursprovsti.career.emply.com

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Provsti, Birkevej 39, 8410 Rønde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6057446

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet