Molsværket åbner i Syddjurs med fest og samarbejde i højsædet

Foto: Syddjurs kommune.
dato

Molsværket Åbningsbegivenhed sætter nye standarder for fællesskabet i Syddjurs Kommune

Den længe ventede åbningsbegivenhed for Molsværket finder sted d. 26. april 2024 på Lyngevej 18, 8420 Knebel, Syddjurs Kommune. Molsværket, der omfatter faciliter som en børnehave, vuggestue, spisehus samt idræts- og kulturfaciliteter, vil officielt blive indviet i nærvær af borgmester Michael Stegger Jensen, udvalgsformænd, repræsentanter fra forskellige fonde og Ejendomsfonden Molsværket.

Åbningen vil inkludere en række festlige aktiviteter, såsom fællessang, underholdning, rundvisninger og smagsprøver fra spisehuset. Det forventes at blive en dag fuld af festligheder, hvor højdepunktet bliver indvielsen med børn klædt i røde Molsværket-shirts, som danner en menneskelig rød snor, der symbolisk ”klippes” over som et tegn på Molsværkets officielle åbning.

Molsværkets formål er at understøtte samarbejdet mellem borgere, institutioner, erhvervslivet og foreninger på Mols og Helgenæs, med faciliteter der inkluderer et nyt børnehus, multisal, gymnastiksal, mødelokaler og meget mere. Den nye anlæg strækker sig over 2278 kvadratmeter og inkluderer desuden udeområder med nye fodboldbaner og "Molsstriben", et aktivitets- og bevægelsesbånd.

Projektet tog sin start i 2014 med drømmen om at etablere Molsværket som en del af landsbyklyngen Mols i Udvikling, med støtte fra Ejendomsfonden Molsværket, som blev stiftet af Realdania, Borgerforeningen Mols, Mols i Udvikling og Syddjurs Kommune i foråret 2018. Bæredygtighed har været en kerneværdi i udviklingen af Molsværket, der fokuserer på materialevalg, resourceforbrug og social bæredygtighed.

Molsværket er blevet til virkelighed takket være bidrag fra en bred skare af støtter, heriblandt Syddjurs Kommune, Lokale og Anlægsfonden, Realdania, Nordea-fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, samt lokale borgere, virksomheder og mindre fonde. Visionen om at "samle og dele" er blevet et centralt element i Molsværkets koncept, hvor arealer deles af flere aktører for at skabe et levende og dynamisk fællesskab.

Med åbningen af Molsværket ser Syddjurs Kommune frem til at styrke fællesskabet og tilbyde et bredt spektrum af aktiviteter og faciliteter, der gavner alle borgere på Mols og Helgenæs. Dette markerer et vigtigt skridt fremad for samarbejdet og den fælles vision for området.

https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/invitation-til-pressen-molsvaerket-aabner-26-april-224190679134395/

Kilde: Syddjurs Kommune