<span style="font-size: 24px;">"Akutsygeplejerske søges til spændende og alsidigt job i Sygeplejen Syddjurs"</span>

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at sikre kontinuitet og kvalitet i Sygeplejen Syddjurs? Og ønsker du at arbejde med gode kolleger, hvor der er humor, rum til forskellighed og højt til loftet og, hvor udviklingen er i fokus - så er det dig, vi søger!

Vi søger pr. 1. juni 2024 eller snarest muligt 1 akutsygeplejerske i en kombineret stilling aftenvagt / nattevagt, der skal være med til udbygningen af det nære sundhedsvæsen i en af Danmarks smukkeste beliggende kommuner.

Akutteamet styrker tværsektorielt samarbejde i Syddjurs Kommune
 
Brænder du for at løse opgaver med stor fleksibilitet, kreativitet og faglighed for at understøtte borgerens sygdomsforløb, medvirke til kvalitetssikring i borgerforløb, og har du et stort hjerte for den akutte og komplekse sygepleje; Tænker du, ”den stilling er lige mig”. Så send en ansøgning. VI glæder os til at høre fra dig!
 
Formålet med akutfunktioner i kommuner er jf.  Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner - Sundhedsstyrelsen at etablere et døgndækkende tilbud til syge borgere i eget hjem. Teamet skal kunne træde til i akutte og komplekse situationer, for dermed at forebygge indlæggelser og genindlæggelser for at undgå forværring i borgers sygdom.

Vi har derfor fokus på, at borgeren tilbydes, den bedste behandling i den akutte situation.  En af de største opgaver i sundhedsaftalen er: ”mere sundhed i det nære på borgerens præmisser”, og det vil Akutteamet Syddjurs Kommune gerne medvirke til sammen med de praktiserende læger, sygehuset og alle vores kompetente kolleger i de 12 Borgerteams, Aftenteam og Natteam i Syddjurs Kommune

Om os og vores opgave:

Vi er i dag samlet set i Akutteamet, Aftenteam og Natteam 12 bredt specialiserede sygeplejersker. Vi kommer i alle vagtlag på planlagte og akutte besøg hos borgere i alle aldre dog primært ældre i Syddjurs Kommune. Vi bliver ved de akutte opgaver tilkaldt for at foretage vurdering af en borger for eller sammen med vores kommunale kollegaer, praktiserende læger og stamafdelinger på sygehuset. Vi er ofte med til at opstarte behandling i hjemmet.
 
Vi har dagligt et tæt samarbejde med sygeplejersker, plejehjem og borgerteams. De består af sygeplejersker, SSA og SSH i hele kommunen, den praktiserende læge samt i nogle tilfælde forskellige afdelinger på Aarhus Universitetshospital og på Randers Sygehus.

Vi har samarbejdsaftale med førnævnte sygehuse i forbindelse med National strategi for KOL. Og er i proces med samarbejdsaftale vedr. Kardiologi, der forventeligt skal implementeres i løbet af 2024; Borgerteams i Kommunen og Akutteamet har et stærkt samarbejde omkring regionens 72 timers behandlingsansvar. Det drejer sig om at etablere fælles borgerforløb for at kvalitetssikre overgangen mellem region og kommune for borgere.

De opgaver, vi løser er meget alsidige, og det kræver kreativitet og handlekraft for at løse borgerens forskellige behov. Vi er ofte ”lægens ambassadør”. De opgaver, vi løser hos borgere, kræver kompetencer i akut sygepleje.
 
Vi varetager desuden forskellige undervisningstilbud for vores kollegaer i kommunen. Vi udbyder emner/kurser til alle ansatte på plejehjem og i borgerteams. Undervisning udbydes i samarbejde med enhed for Sundhed, Kvalitet og Udvikling. Eksempelvis underviser vi i anlæggelse af perifer venekateter (PVK) og tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS). Vi giver ”bedside” undervisning, og værdsætter det kompetencegivende aspekt i vores hverdag. 
 
Sygeplejersker i Akutteamet visiterer selvstændigt til kommunens 3 Akutpladser, der fysisk er på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.
 
Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkede område. Stillingen dækker enten aften - eller nattevagter og er som udgangspunkt med arbejde hver 4. weekend. (8,5 timers vagter).


Dine kvalifikationer

 • Bred klinisk og gerne akut erfaring, minimum 2 år.
 • Veludviklet klinisk blik.
 • Mod til at arbejde selvstændigt og i team.
 • Fleksibel – også i forhold til opgaveløsning på tværs af sektorer og magistrater.
 • Gerne undervisningserfaring.
 • Kørekort.
Om Sundhedsfaglig klynge (SK):

Akutteam/Aftenteam/Natteam er en del af Sundhedsfaglig klynge, hvor der i øvrigt er et Klinikteam, der drifter 5 geografisk spredte sygeplejeklinikker, 3 sårsygeplejersker, 1 farmakonom, 1 kontinenssygeplejerske, 1 palliation sygeplejerske og 2 fleksjobber.

Fællestillidsrepræsentant DSR er ledelsesmæssigt forankret i SK.


Vi møder dagligt ind på Dalgårdsvej 2A Thorsager 8410 Rønde, hvor vi har vores kontorfaciliteter for Akutteam, Aftenteam og Natteam i Syddjurs Kommune. Her møder øvrige ansatte i SK fraset Klinikteamet ligeledes ind.

Om stillingen:

En tjenestetidsplan, hvor der i nattevagt er 5 fagpersoner 1 Sygeplejerske/1 Social og Sundheds Assistent (SSA) /3 Social og Sundhedshjælper (SSH) i vagt.

Det 4. ugers rul, der tilbydes for sygeplejerske i nattevagt, er vagt hver 4. weekend fredag-lørdag- søndag, dernæst 1 uge uden nattevagter og de efterfølgende 2 uger med nattevagt onsdag -torsdag. Mødetiden i nattevagt er kl. 22.45 - 07.15.

Aftenvagten planlægges med 3 sygeplejersker, hvoraf minimum 1 sygeplejerske varetager akutfunktionen i kommunen, derudover 2 SSA.
Det rul, der tilbydes i aftenvagt, er fleksibelt. Du har medindflydelse på vagttilrettelæggelsen. Mødetiden i aftenvagt er kl. 14.45 – 23.15.

Såvel Akutteam, Aftenteam som Natteam er kommunedækkende funktioner.

Du får en individuel oplæring med 2 uger i Akutteamet, hvor du introduceres til akutfunktionen, sygeplejefaglige opgaver, Borgerteams og Syddjurs modellen. Dernæst 1 uges følgeskab med kollegaer i hhv. aftenvagt hhv. nattevagt.

Vi tilbyder:
 • Fokus på faglighed.
 • Fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
 • En stilling på 30 timer – Fast stilling.
 • Et positivt og ærligt arbejdsmiljø med engagerede og kompetente kollegaer, hvor fleksibilitet, nærhed og humor vægtes højt.
 • Komplekse, alsidige og spændende sygeplejefaglige udfordringer.
 • Faglig sparring på mange niveauer.
 • Mange muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Individuelt introduktionsprogram i forhold til dine behov.
Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter konkret forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation. Tillæg for akutfunktionen er 30.000 kr. per år.

Der indhentes straffeattest ved tilbud om ansættelse.

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder af Sundhedsfaglige område Lilly Ravnsbæk-Toft på 40 23 24 01.

Ansøgningsfristen er den 11. juni 2024

Der afholdes samtaler den 13. juni 2024 samt løbende ansættelsessamtaler.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
  
Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Dalgårdsvej 2A, 8410 Rønde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6057437

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet