Syddjurs Kommune indfører ambitiøs bæredygtighedsstrategi for kommunale ejendomme

Foto: Syddjurs kommune.
dato

Syddjurs Kommune har indført en ambitiøs bæredygtighedsstrategi for dens kommunale ejendomme, og i denne forbindelse blev der den 6. februar afholdt et møde med lokale aktører fra håndværksbranchen for at planlægge og implementere denne banebrydende strategi.

Den nye bæredygtighedsstrategi har til hensigt at sikre, at alle nye byggerier i kommunen er så bæredygtige som muligt og maksimerer pladsudnyttelsen. Derudover er der indført strenge krav til byggematerialer med fokus på holdbarhed og genanvendelse, og der skal tages appropriate overvejelser vedrørende materialers evne til adskillelse og genanvendelse.

Planen for implementeringen af strategien blev præsenteret ved mødet, der blev styret af erhvervsenheden baseret i Stabrand. Der blev diskuteret, hvordan lokale håndværkere og entreprenører kan "oversætte" kommunens grønne ambitioner til praksis. Yderligere møder er planlagt for fortsat at engagere industrien og inkorporere deres input i planlægningen af bygge- og renoveringsprojekter udbudt af kommunen.

Lokale aktører gav udtryk for, at der er behov for en klar og tydelig kommunikation omkring, hvad kommunen forventer og ønsker med hensyn til bæredygtighed. Der blev påpeget et behov for et fælles sprog, særligt når det kommer til sortering og genanvendelse af materialer, samt en åbenhed over for at tage risici fra bygherren i forbindelse med genanvendelsen af materialer.

Der blev ligeledes påpeget at EU-direktiver og vejledninger kan øge projektomkostningerne, og at det er vigtigt at sammenligne udbuddene med lignende projekter, der allerede er opført. Slutteligt blev det fremhævet, at kommunen bør trække på håndværkeres erfaring og ideer allerede i de indledende faser af et byggeprojekt, før arbejdet bliver sendt i udbud.


https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/baeredygtigt-byggeri-den-groenne-noed-skal-knaekkes-sammen-511272431727562/
Kilde: Syddjurs Kommune